Transitiemanagement

Transitiemanagement zou je kortweg de maatschappelijke variant van verandermanagement kunnen noemen. Waar verandermanagement zich vooral richt op verandering binnen organisaties, bij transitiemanagement gaat het om maatschappelijke verandering, of beter gezegd, vernieuwing.

De kunst bij transitiemanagement is om bij complexe maatschappelijke vraagstukken (en kleine onderdelen daarvan) de verandering zo systematisch mogelijk te beheersen. Een heldere en voortdurende communicatie van de nieuwe visie en strategie is essentieel.

Bij transitiemanagement gaat het vaak om het op kleine schaal zoeken en experimenteren met verschillende opties om de gewenste werkwijze te vinden die tot het beoogde resultaat zal leiden. Brede maatschappelijke veranderingen kunnen alleen in goede banen worden geleid met een nieuwe manier van kijken en een nieuwe manier van handelen en beïnvloeden.

Inzetten op zowel vernieuwing (innovatie) áls verbetering (optimalisatie) kan het transitieproces ten goede komen. Soms is echter een totaal andere manier van denken of de invoering van nieuwe technologie nodig is om de gewenste oplossing voor grootschalige problemen mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die ik ter ondersteuning van uw transitie-project kan aanbieden? Neem dan contact op en maak een afspraak.