Innovatie & Research

Veel innovatie-adviesbureaus helpen bedrijven om een reeds in gang gezet innovatieproces in goede banen te leiden.

Maar wat als je als bedrijf dringend behoefte hebt aan innovaties, maar waarbij de dagelijkse gang van zaken al zoveel aandacht vergt dat je er niet aan toekomt? Het afstand nemen van de dagelijkse werkzaamheden en goed nadenken over mogelijke innovaties is dan onmogelijk.

Organisaties hebben in zo’n geval veel baat bij een frisse blik van buitenaf, die de dingen weer vanuit een ‘blanco’ perspectief kan bekijken en mogelijkheden tot innovatie kan ontdekken.

In dat geval kan het helpen om de vraag om innovatie van een proces, dienst of product neer te leggen bij Van der Ven strategisch advies en innovatie. Uiteraard tegen geheimhouding.

Op basis van de vraagstelling wordt dan een innovatie ‘uitgedacht’. Dit is natuurlijk een bijzonder creatief proces, waarbij denkrichtingen en mogelijke opties als concept bij de opdrachtgever worden neergelegd.

Vaak mobiliseert deze innovatiegedachten ook bij het oorspronkelijke bedrijf het vermogen om de eigen interne expertise in te zetten, zodat een innovatieve gedachte tot concrete resultaten zal leiden.

Ik heb ervaring in het bedenken van innovatieve oplossingen in verschillende soorten organisaties, bedrijven en situaties, en werk aantoonbaar zeer snel.

Ook is het mogelijk om gericht research te doen naar andere vraagstellingen.